Inkludering och lekfullhet är centrala delar i mitt bildspråk

för jag tror det hjälper oss att närma oss varandra.

Jag utgår ifrån Göteborg, men reser gärna till er.


URVAL AV KUNDER
Stadsmissionen, CSN, Estrella, Jämställdhetsmyndigheten, Västtrafik
Socialstyrelsen, Carlsberg, VGR, Diskrimineringsombudsmannen.

KONTAKT

info@stinagranfors.se

0703671313