Vi påverkas och formas av bilder och berättelser vi ser.
Normkreativitet och lekfullhet är centrala delar i mitt bildspråk

för jag tror det hjälper oss att närma oss varandra.

Jag utgår ifrån Göteborg, men reser gärna till er.


URVAL AV KUNDER
Stadsmissionen, CSN, Estrella, Jämställdhetsmyndigheten, Västtrafik
Karolinska Institutet, Carlsberg, VGR, Diskrimineringsombudsmannen.

KONTAKT

info@stinagranfors.se

Ibland fotar jag bröllop, mer info hittar ni här.